Privacy

Zonnepanelen

Uw privacy op IR Solar

Privacyverklaring IRSolar:

Via de website www.irsolar.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. IRSolar. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. IRSolar. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 oktober 2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om u van een gevraagde offerte te kunnen voorzien, uw bestellingen af te handelen, of na levering u nazorg te kunnen bieden:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– Factuuradres

– Emailadres

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Betalingsgegevens

– Geslacht

Indien u ons vraagt om een offerte voor zonnepanelen, kunnen we uit derde bron een luchtfoto op lage resolutie van uw woning aan uw klantdossier toevoegen om u van een passend advies te kunnen voorzien en een betere opbrengstindicatie te kunnen geven.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

– per post

– per mail

– per telefoon

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

– uw NAW gegevens

– uw telefoonnummer

– uw e-mailadres

– uw geslacht

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

We verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u kenbaar heeft gemaakt deel te willen te nemen aan een specifieke zonnepanelenactie binnen een gemeente of van een vereniging of energiecoöperatie, kunnen wij uw gegevens voor administratieve en statistische doelen beperkt delen met:

– de organiserende stichting van de zonnepanelenactie binnen een gemeente, het Duurzaam Bouwloket van de gemeente en/of de gemeente zelf, voor uitsluitend statistische doeleinden

– de accountant die in het kader van de actie voor u de btw kan terugvragen, uitsluitend om te kunnen toetsen of u deelnemer bent aan de actie

– een organiserende vereniging of energiecoöperatie, voor statistische doeleinden en/of voor het kunnen inschrijven van een aan de actie gekoppeld lidmaatschap

Als een klant een omvormer aanschaft waarbij de opbrengstgegevens van zonnepanelen via de website van de fabrikant kunnen worden geregistreerd, kan een medewerker op verzoek van de klant als service de koppeling hiertussen tot stand brengen. Hierbij worden door de medewerker uitsluitend de daarvoor noodzakelijke en door de klant zelf daartoe verstrekte persoonsgegevens ingevuld op het webportaal van de fabrikant, en daarna niet binnen het bedrijf bewaard. Fabrikanten waarbij dit gebeurt zijn onder andere Omnik, Solis, SolarEdge, Solax, GoodWe en SolarMan Software. Omdat al deze fabrikanten buiten Europa zijn gevestigd is het niet mogelijk gebleken dit te vervatten in een verwerkersovereenkomst.

Als een klant aanspraak doet op een fabrieksgarantie, worden door IRSolar. uitsluitend de voor afhandeling daarvan noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt aan de fabrikant of importeur. Hiermee kan de fabrikant of importeur toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een defect dat valt onder de reikwijdte van de fabrieksgarantie. Dit kan geschieden zowel op afstand via het webportaal van de fabrikant waarop de apparatuur is aangesloten, op basis van telefonisch verstrekte informatie of door daadwerkelijke waarneming op locatie.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan en maken gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u aanwijzingen heeft van misbruik, verzoeken wij u ons direct te informeren via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Cookieverklaring voor www.irsolar.nl

Op de site van IRSolar maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Instellingen onthouden

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren:

– een mogelijkheid tot ingelogd blijven

– de realisatie van een winkelwagentje (shopping cart) voor onze webwinkel

– het vertonen van Google Maps om onze locatie weer te geven en om u de mogelijkheid te bieden uw eigen routebeschrijving te maken

– onthouden voor welke cookies u toestemming heeft gegeven

– te voorkomen dat u een advertentie al te vaak te zien krijgt

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven.

Functioneren van de site

Wij gebruiken cookies om onze site goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee doen wij het volgende:

– uw naam, e-mailadres en dergelijke zodat u die niet steeds hoeft in te vullen

– verzoeken om mee te doen aan enquêtes of nieuwsbrieven

– de realisatie van een winkelwagentje (shopping cart) voor onze webwinkel

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook, Twitter, Google+, en deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking en profielen

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen middels de tool Google Analytics, waarover hieronder meer. Het over u opgebouwde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Bewaring van gegevens

In geval van een aankoop zullen uw gegevens minimaal voor de duur van de fabrieksgarantietermijn van de fabrikant worden bewaard, om in voorkomende gevallen op verzoek van de fabrikant of importeur te kunnen toetsen of u daar nog aanspraak op zou kunnen maken. Gezien de geregeld lange beslistermijnen bij investeringen in zonnepanelen worden uw persoonsgegevens (inclusief een eventueel bezoekrapport met meetgegevens van uw dak) indien er geen overeenkomst met u tot stand komt voor een periode van drie jaar bewaard.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit doen bij de Functionaris Gegevensbescherming via het mailadres Ruitersklusbedrijf@outlook.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming opnemen

·       Per email: info@irsolar.nl

·       Per telefoon: 06-18097114

·       Per brief: De Spin 35, 1911 LA Uitgeest

Ook als u als direct belanghebbende inzicht wil krijgen in de wijze van verdere verwerking van uw eigen persoonsgegevens binnen onze vestiging, kunt u hiervoor een verzoek sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming. U dient zich hiervoor wel adequaat persoonlijk te identificeren om daarmee aan te kunnen tonen dat u direct belanghebbend bent.

Communicatie per e-mail

Als u geen e-mails meer wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Daarnaast is het altijd mogelijk u af te melden voor onze nieuwsbrieven middels een simpele klik op een link die in deze nieuwsbrief staat.

Communicatie per post

Als u ons via het web uw adres meedeelt, kunt u van ons zo nu en dan mailings ontvangen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.